Agenda - www.spannum.frl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Agenda

Us Gebou
Programma Us Gebou

Voorjaar 2019

17 januari 19.30 uur
Creatief Café
Breien, haken, naaien, knutselen enz. Neem je eigen werk mee. Inspiratiemateriaal aanwezig.

26 januari 19.30 uur
Pubquiz
Onder leiding van Bote en Sake

31 januari 19.30 uur
Creatief Café

2 februari 20.00 uur
Klaverjassen
Opgave donderdags voor 20.00 uur bij Coby of Klaske

14 februari 19.30 uur
Creatief Café
 
15 februari 19.30 uur
Puntenpartij
Voor leden biljartvereniging

28 februari 19.30 uur
Creatief Café
 
2 maart 20.00 uur
Klaverjassen
 
14 maart 19.30 uur
Creatief Café
 
16 maart 10.00 uur
NL Doet
Bijenwerkdag
 Opgave via www.nldoet.nl
Terras en omgeving Zomerdorpshuis de Boppeslach aanpakken en bijenvriendelijk maken.

16 maart 
Jubileumconcert CMV Oranje Spannum
De Helling te Winsum
M.m.v. Wiebe Kaspers

22 en 23 maart
Toneelvoorstelling:
Blau Bloed
Toneelvereniging de Nijljochters

27 maart
Energie Coöperatie Spannum
Informatieavond over gezamenlijke zonnepanelen

28 maart 19.30 uur
Creatief Café
 
6 april 20.00 uur
Maatklaverjassen
 
6 april avond
7 april middag
Spring yn’e Greide extended
Jubileumconcert Greidebrass te Tzum

11 april 19.30 uur
Creatief Café
 
13 april 19.30 uur
Bingo
Voor alle leeftijden, voor de schooljeugd altijd prijs d.m.v. grabbelton.

19 april 21.00 uur
Competitie biljart
I.v.m. Goede Vrijdag starten we later

25 april 19.30 uur
Creatief Café
 
26 april 19.30 uur
Slotavond biljart
Inclusief prijsuitreiking competitie

27 april
Koningsdag
“Gezamenlijk eten” als afsluiting van programma

12 en 13 juli
Kleintje Dorpsfeest
Lokatie: de Polle

Tot ziens in Us gebou!

Het bestuur van dorpshuis Us Gebou

Tamme Hansma – Voorzitter
Lieuwe Wijnia – Penningmeester
Klaske van der Wei – Secretaresse
Carolina Boersma, Jikke Sikkema & Nammen Wijnia.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu