Basisschool de Tarissing - www.spannum.frl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Basisschool de Tarissing

Kerk en School
Basisschool CBS de Tarissing

In het midden van Spannum, nabij de kerk, staat basisschool "De Tarissing". 
Op 23 januari 1879 werd de Kerkelijke School voor Lager Onderwijs opgericht. Voorheen was het een Openbare school. 
De Christelijke School is opgericht door de kerkvoogden van de Hervormde gemeente van Spannum: Jan Folkert Rispens, Jan Pier Noordmans en Dirk Meintes van der Berg en nog twee "floreenpligtigen" t.w. Jan Watzes Hibma en Auke Annes Bergsma. 

Vanaf 1882 nemen de Kerkvoogden van Edens ook een gedeelte van de onderwijskosten op zich en kunnen de kinderen van Edens ook genieten van het Christelijke onderwijs in Spannum. 
In 1921 wordt er een nieuwe school gebouwd (het oude gedeelte vd school die we nu kennen) en een gedeelte van de oude school wordt in gebruik genomen als gymnastieklokaal (nu dorpshuis Us Gebou). De tegels in de hal verwijzen naar deze verbouwing. In 1980 werd de school gerenoveerd en kreeg het de naam "De Tarissing" (hoe kunnen wij onze kinderen het beste toerusten). Deze naam werd bedacht door mevr. E. van der Hem. 

In 1985 werd de school uitgebreid met de bouw van de kleuterschool. Protestants Christelijke Basisschool De Tarissing is onderdeel van Stichting CBO De Greiden. Een stichting die is ontstaan uit een samenvoeging van het voormalig PCBO-Littenseradiel en CBO Wûnseradiel, welke per 1 januari 2012 heeft plaatsgevonden. Stichting CBO De Greiden is een organisatie voor christelijk primair onderwijs in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel en telt 17 scholen met in totaal ongeveer 1200 leerlingen. Alle informatie betreffende onze basisschool vindt u op de nieuwe website http://www.tarissing-spannum.nl   
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu