Chr. Muziekvereniging Oranje Spannum - www.spannum.frl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Chr. Muziekvereniging Oranje Spannum

Verenigingen
Christelijke muziekvereniging Oranje Spannum

Sinds 1898 heeft Spannum een fanfare! CMV "Oranje" Spannum. Tijdens het Kroningsfeest van Koningin Wilhelmina kwam het muziekkorps van Menaldum in het dorpje Spannum optreden. 
Dit had tot gevolg dat op initiatief van enkele dorpsbewoners op 11 oktober 1898 een eigen muziekkorps werd opgericht bestaande uit 12 man. 
Nu, in 2016, staat het ledenaantal op 32 leden en viert Oranje in 2018 haar 120-jarig bestaan! 
Elke dinsdagavond komen de leden bijéén in Dorpshuis “Us Gebou” te Spannum van 19.45– 21.45 uur om met elkaar te repeteren. 
Daarnaast zijn alle leden altijd druk bezig om acties te houden zodat we weer nieuwe instrumenten aan kunnen schaffen. 
Het oud papier wordt door de leden van het muziekkorps opgehaald in Spannum en de wijde omgeving. In september kunt u ons aan de deur verwachten met sûkerkoeke of keallepoat. 
Vooral de aanschaf en onderhoud van de instrumenten, bladmuziek en het salaris van de dirigent is een groot kostenpost waardoor we genoodzaakt zijn om acties te houden. 
Oranje treedt meestal op in eigen dorp, of in buurdorp Winsum, door het verzorgen van uitvoeringen, koffieconcerten, kerkdienst begeleiden, serenades, optreden bij koninginnedag en dorpsfeesten etc..
Daarnaast proberen we elk jaar deel te nemen aan concoursen of festivals. Thom Zigterman is sinds oktober 2017 dirigent van Oranje Spannum. 

Sinds kort kunt u ons volgen op de website: www.oranjespannum.nl 

Contact: Voor vragen en meer informatie over CMV "Oranje" kunt u terecht bij Bea Bouma-Valkema.    
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu