Dorpsbelang Spannum - www.spannum.frl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Dorpsbelang Spannum

Verenigingen
Vereniging van dorpsbelang en volksfeesten te Spannum

De vereniging van Dorpsbelang en Volksfeesten Spannum voert deze naam sinds 1 januari 2017.
Tot die tijd opereerde deze vereniging van dorpsbelang en volksfeesten onder de naam dorpsbelang Spannum-Edens.
Mede door het voornemen dat de gemeente Littenserdeel opgedeeldt ging worden per 1 januari 2018 is besloten de samenwerking te beëindigen en gaan beide dorpen hun eigen weegs.
 
Dorpsbelang houdt zich bezig met het medeorganiseren van o.a. koningsdag, dorpskaatsen, dorpsfeesten. Ook heeft bestuur één of meerdere overleggen met de gemeente, woningstichting en houd zij zich op de hoogte van de ontwikkelingen die invloed hebben op Spannum.
Normaal gesproken houdt dorpsbelang éénmaalper jaar een algemene ledenvergadering. 

Naast het bestuur van dorpsbelang is er nog een commissie voor de dorpsfeesten aanwezig. Zij organiseren eens in de twee jaar het dorpsfeest.

Lidmaatschap Dorpsbelang
Wilt u lid of donateur worden van de vereniging voor Dorpsbelangen en Volksfeesten Spannum? Of heeft u vragen over het lidmaatschap, bijeenkomsten, het bestuur of wilt u wijzigingen doorgeven met betrekking tot uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met het bestuur of één van de bestuursleden.


Voorzitter: Martin de Haan 
Secretaris: Afke Wijnia 
Penningmeester: Ydo Harkema 
Lid: Karin de Jong 
Lid: Sikke Beuckens

Met vriendelijke groet, namens bestuur van dorpsbelang Spannum.
Gebruik de volgende formulieren via de onderstaande links.

Ik wil lid of donateur worden van dorpsbelang Spannum.

Ik wil een wijzinging doorgeven.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu