Eerder geplaatst - www.spannum.frl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Eerder geplaatst

Nieuws > Archief
Kerkklokken luiden voor opening LF2018
vrijdag 26 januari

Tryater organiseert op 26 en 27 januari 2018 Het Openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.
Dit weekend vormt de feestelijke start van het culturele jaar.
Als klap op de vuurpijl luiden zaterdagavond overal in Friesland de kerkklokken als symbolisch vuurwerk; als startschot voor het LF2018 jaar.
In de binnenstad van Leeuwarden vormen op zaterdagavond 27 januari vanaf 21.30 uur koren, orkesten, fanfares en brassbands uit Friesland en daarbuiten, met elkaar, één groot orkest. De muziek van dit stadsbrede orkest werkt gezamenlijk toe naar het LF2018-lied van Nynke Laverman en Sytze Pruiksma. Visueel verbeeld door dans en projectie. Als klap op de vuurpijl willen we overal in Friesland de kerkklokken laten luiden als symbolisch vuurwerk; als startschot voor het LF2018 jaar.
Binnen de gemeente Waadhoeke zullen er klokken luiden op:
  • vrijdag 26 januari om circa 12.00 uur.
  • Carillons spelen het officiële LF2018-lied in verschillende gemeenten in Friesland.
  • zaterdag 27 januari is tussen ca. 21.45 en 22.15 uur*.
De klokken en carillons luiden 5 minuten tegelijkertijd in geheel Friesland.
*De tijd is afhankelijk van de live-uitzending van de NPO1.


2018 verhalen openingsweekend
donderdag 25 januari

Komend weekend, 26 en 27 januari is de opening van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018). Daarom ontmoet heel Friesland elkaar in winterwarme sfeer om verhalen te vertellen en te beluisteren.

Ook in Waadhoeke worden in winterwarme sfeer verhalen verteld en beluisterd. In musea én bij mensen thuis.
Een spannende legende, een persoonlijke voordracht, een verhaal over een voorwerp. 
Het kan allemaal! Bekijk hieronder de lijst van verhalen of kijk voor meer informatie op: https://2018verhalen.nl/lijst/

Locaties en vertellers

Vrijdag 26 januari, de meesten tussen 19:00 en 22.00 uur :

Locaties en vertellers

Locatie                                 Verteller

Deinum                                             Schrijven naar thuis, Het Schoolplatenmuseum, Sint Janswei 3
Firdgum                                   Het spook van Firdgum, Yeb Hettingamuseum, Camstrawei 18
Franeker                                   ReisPlanetarium, Henk Nieuwenhuis, Galjoen 26
Franeker                                   DE RJEAMELEPPEL, Frâns VisserS.L. Mansholtplein 25
Franeker                                   Ûnderweis, Johan Anema, Frisia 36
Franeker                                   Op de koffie bij van Balen, Planetarium Eise Eisingastraat 3
Franeker                                   De Erfenis, Museum Martena, Manon Borst, Voorstraat 35
Franeker                                   4 warme winterverhalen uit Waadhoeke, Koornbeurs (aanvang 22.15 u)
Marsum                                    Poptaslot, Gehele gebouw vrij toegankelijk, elk vertrek een verhaal
Oude Bildtzijl                             Ouwe Syl verhalen, Aerden Plaats, Ds Schuilingstraat 4
Oude Bildtzijl                             Sytse Keizer, Keuningsstreek 18A , aanvang 19.00 en 20.30 uur
St. Annaparochie                        Verhalen door St.Anne, Bildts Aigene Beuckelaerstraat 2
St. Jacobiparochi                        Kajuitpraat, Meijer Motoren Museum, Oudebildtdijk 894Nieuwjaarsreceptie Gemeente Waadhoeke

Afgelopen donderdagavond, 11 januari was er de nieuwjaarsreceptie van de nieuwe gemeente Waadhoeke.
Tal van vertegenwoordigers van diverse verenigingen, bedrijven, politieke partijen, dorpsbelangen waren aanwezig.
In het gerenoveerde gemeentehuis werden we hartelijk ontvangen en de nieuwe raadszaal was ingericht voor de receptie.
Een hapje, drankje, vele handenschudden, muziek en dan de aankondiging van de opening en welkomstwoord door onze burgemeester Hayo Apotheker.

Hieronder het verslag uit de Leeuwarder courant

. 


Burgemeester Hayo Apotheker is tijdelijk burgmeester van Waadhoeke. Commissaris van de koning Arno Brok zegt voor Apotheker te kiezen omdat Waadhoeke een ervaren burgemeester nodig heeft die bekend is met herindelingen en geen ambities koestert om definitief te blijven. 
Apotheker heeft met 36 dienstjaren de langste burgemeesterscarrière van Nederland.

Als inwoners steunen we Apotheker en zijn team om er iets moois van te maken.


                                                                                                                                                 
                                                                                                                                            
Hoe werkt het vanaf 1 januari in de nieuwe gemeenten?

Vanaf 1 januari 2018 woont u niet meer in de gemeente Littenseradiel, maar in een andere gemeente. Daar gaat het soms anders dan u gewend bent.

Belangrijkste informatie en veranderingen

De belangrijkste informatie en veranderingen kunt u lezen op een aantal speciale pagina’s die op de gemeentepagina verschenen. U kunt deze pagina’s onderaan dit bericht downloaden als pdf.

Vanaf 15 december 2017 is het gemeentehuis in Wommels gesloten. Lees in het artikel over deze periode op deze website hoe u zich daarop kunt voorbereiden. 
Vraag bijvoorbeeld op tijd een nieuw paspoort of rijbewijs aan. Ook kunt u daar lezen waar u terecht kunt als het toch nodig is.


Stem nu op Spannum voor de provinciale Kern met Pit-prijs! (14-12-2017)

Het is weer tijd om te stemmen op uw favoriete Kern met Pit-project. Hiermee wordt de provinciale trofee (mede) bepaald. 

De winnaar krijgt maar liefst € 1.500,00! Stemmen kan tot en met 10 januari 2018 via www.kernmetpit.nl
“It Kistke fan Sybrant Roorda” uit Spannum is één van de genomineerden!

“It Kistke fan Sybrant Roorda”

Het belevingstheater “It Kistke fan Sybrant Roorda” werd van 15 tot en met 18 juni 2017 opgevoerd op zes locaties in Spannum. Het werd een groot succes. Alle voorstellingen waren uitverkocht. Stifting Mei-inoar Spannum sleepte zelfs een Goude Gurbe in de wacht.

Wat is Kern met Pit?

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit worden bewonersgroepen uitgedaagd om hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd.

Stem ook op Spannum!

De provinciale winnaar wordt mee bepaald door een internetstemming. Help Spannum te winnen en stem via www.kernmetpit.nl.

Ook Kern met Pit worden?

Heeft u ook een idee voor uw dorp? Kern met Pit wordt jaarlijks georganiseerd. De inschrijving start elk jaar op 1 september. Kijk voor meer informatie op www.kernmetpit.nl.Breaking news

.......En toen....... tien voor twaalf..... toch een gemeentehuis in Winsum?     
 


We stellen aan u voor de nieuwe burgemeester: dhr. Jaap Folkerts
Maand december.

Tijd voor fysieke wijzigingen in gemeente Waadhoeke?

Nu we de laatste maand in zijn gegaan, en we straks 'verhuizen' naar de nieuwe gemeente Waadhoeke, kun je hier en daar al de eerste veranderingen waarnemen.Zo staat het gemeentegrens paaltje op de 'Kramershoek' al op de nominatie om vervangen te worden? Dat komt vast nog wel.
Waarschuwing, de berm is slecht!Wat een feit is, is dat Dronrijp al is voorzien van nieuwe naamborden. 


Ondertekening overeenkomst voor woningbouw op Driehoek in Winsum (15-12-2017)

Op 13 december tekenden burgemeester Liemburg van Littenseradiel, de heer Van der Wiel van Bouwgroep Noord en de heer Van der Sloot van bouwbedrijf Van der Sloot een overeenkomst voor woningbouw op de Driehoek in Winsum.

8 sociale koopwoningen en 16 sociale huurwoningen

Er komen op deze locatie 8 sociale koopwoningen en 16 sociale huurwoningen. 
Dit komt tegemoet aan de wens van het dorp die de woonwensen via een enquête in beeld had gebracht.

Voorwaarden en verplichtingen geregeld

Het gebied voor nieuwe woningbouw ligt tussen het Molepaed, de Meamerterdyk en de Pier Winsemiusleane. De zogenaamde anterieure overeenkomst regelt de voorwaarden en verplichtingen waaronder woningbouwontwikkeling op de Driehoek in Winsum gerealiseerd wordt.

Lytse Doarpen Rintocht
Geplaatst op 23 apr, door addeklaas


Zaterdag 22 april 2017 was het zover en werd de Lytse Doarpen Rintocht gehouden met start en finish in Spannum. De tocht wordt gehouden door de Stichting Lytse Doarpen Rintocht uit Welsrijp , die elk jaar een wandeltocht in deze regio houdt voor liefhebbers en dit jaar dus in Spannum. Er zijn wel vrijwilligers uit Spannum nodig en dat waren er ongeveer veertig en die werden des morgens om 7.00 uur verwacht voor een laatste instructie en vervolgens kon een ieder naar zijn of haar plaats gaan voor werkzaamheden betreffende het parkeren, intekenen, stempelposten, verkeer regelen en overweg bewaken. Al spoedig werden de eerste auto's waargenomen op het parkeerterrein aan de Swachlumerleane, waar men voor 1 euro de gehele dag kon parkeren op het land van Nammen Wijnia. En het tempo ging al spoedig omhoog en Connie en Reinder inden in vlot tempo de euro en vervolgens werden de auto's door Wiebren Jorritsma , Sikke Beucke ns, Ydo Harkema en Adde Klaas de Boer naar hun plaats gewezen. Op een gegeven moment stond alles stop, want het stuk land keurig door Nammen gemaaid stond al vol auto's en er moest direkt een besluit worden genomen "Hoe verder " want er was reeds sprake van een wachtende file en toen hebben we besloten langs de rand van weiland te parkeren in het lange gras, met allemaal eenzelfde toegangsweg langs de sloten en de Lange Daem Uiteindelijk stonden er evenveel auto's op het gemaaide als het niet gemaaide . Het was echter droog en ieder hield zich prima aan de aanwijzingen en zo hebben we een ieder neer kunnen zetten op een zodanige wijze dat ook een ieder weg kon gaan wanneer hij dat wenste.


                                                                                                  

 Aan het eind van de dag bleek dat het vertrek van de geparkeerd auto's feilloos verliep en de volgende morgen werd bij zonsopgang geen enkel voertuig meer gesignaleerd. 
 
 
In het dorpshuis was het intekenen door een aantal dames uit Spannum al in volle gang en in groepen werden de deelnemers vanaf het schoolplein losgelaten en via een pad tussen de geparkeerde auto's ging men richting Edens                                                                                                                        . 
Eerst de 40 kilometervreters en daarna de 25 kilometergangers en om 10 uur werden de laatsten van de 800 wandelaars weggeschoten. Het was mooi weer , maar wel redelijk fris en het waaide ook behoorlijk. Op de plaatsen langs het parcours werd hier en daar door de vrijwilligers wat kou geleden en enige beweging ter plaatse was wel nodig en af en toe wat ravitaillering van Doeke en Marianne werd zeer op prijs gesteld. Wat kan warme soep dan lekker zijn. 
                                                             
                                                                                                                    

De wandelaars zijn echter een vrolijk volkje en raadgevingen om warm te blijven en een warme dank voor de verleende dienst verlening werden voortdurend gegeven. Af en toe sneden een paar wandelaars een stukje af, waaronder een vader met dochter, maar dat werd door de controleur door de vingers gezien. Toen Adde Klaas de Boer om 13.30 uur 782 wandelaars had geteld ( enige afwijking van dit getal behoort tot de mogelijkheden) bij de spoorwegovergang bij Tsjeppenbur heeft hij de organisatie gebeld met de mededeling dat hij zijn standplaats wilde verlaten en dat hij voor opwarming van de inwendige mens iets vochtigs van de Weduwe in het dorpshuis tot zich wilde nemen, werd dit werd toegestaan . Hij kreeg de mededeling dat er dan nog hoogstens 8 zouden kunnen komen en die moesten dan zelf wel even uitkijken bij de spoorovergang . 

                                                                                                                                     

Op de fiets naar huis bleek op dat op de Plattedijk zich het peleton bevond. In Spannum bleek de aankomst van de eerste 25 kilometergangers reeds in volle gang. Een ieder ging met een prachtige medaille naar huis met daarop een knoopje waarop de toen van Spannum staat afgebeeld. In de luwte en de zon erbij zat het ook wel lekker en met een muziekje erbij werd het daar nog wel gezellig. 


Later werd het kouder en verhuisde ook de muziek naar binnen en werd het Apres Wandelen voortgezet. Zo rond 17.30 werden de laatste 40 kilometergangers welkom geheten en daarmee kon deze wandeltocht reeds in de recente geschiedenis worden opgenomen. Het was een mooie plezierige wandeldag en de Stichting uit Welsrijp had de zaken prima voor elkaar. De ervaring van reeds vele jaren een wandeltocht te hebben georganiseerd kwam goed aan het licht. In het van te voren alles klaar zetten en na het festijn alles direct weer opruimen was men heel efficient bezig. Kortom : Een plezierige goed georganiseerde wandeldag in Spannum

Collecte Amnesty International                   
Geplaatst op 05 apr, door beavalk67    

Iedereen bedankt voor de bijdrage voor de jaarlijkse collecte van Amnesty International.
De opbrengst was €132,94                      

Groeten, Tjeerd Harkema

Gelf Eringa stopt als organist in de kerk te Spannum
Geplaatst op 06 feb, door addeklaas

Hoe was het zondag bij het afscheid van Gelf Eringa als organist in de kerk van Spannum ? 
Kijkt u daarvoor even naar de website www.kerkspannumiens.nl onder het item nieuws. 
Als u daar toch bent kunt u deze website ook even " liken "en blijft u op de hoogte van de gebeurtenissen van kerk in Spannum en Edens.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu