Gemeente Waadhoeke - www.spannum.frl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Gemeente Waadhoeke

Wonen
Gemeente Waadhoeke    
                                                                                           

De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente Waadhoeke. De nieuwe gemeente heeft ongeveer 47.000 inwoners, 41 dorpen en één stad. Waadhoeke ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. De gemeente heeft een vitaal en aantrekkelijk platteland. Met ster van de elfsteden Franeker als gezellig, historisch en sportief centrum.

Waadhoeke is een gemeente die dichtbij de mensen staat. Met korte lijnen naar het bestuur en de dienstverlening dichtbij. Met aandacht voor de lokale taal en cultuur. Een gemeente die samen met haar inwoners vorm geeft aan krachtige kernen, vitale dorpen en een leefbaar platteland. In 2018 zijn wij een gemeente met een uitstekende dienstverlening. Met meer slagkracht en invloed. En waar inwoners tevreden wonen, leven en werken.

Hieronder de algemene gegevens van Gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke
Postbus 58, 8800 AB Franeker
Harlingerweg 18, 8801 Franeker
Telefoon: 0517 380 380
Bankrekeningnummer: NL 76 BNGH 0285 1727 78
Loonheffingsnummer: 825581345L02
KvK: 70528586

Klik op het logo voor de website van gemeente Waadhoeke


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu