Nieuws - www.spannum.frl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws

5 juli 2019 Aanleg glasvezel in Spannum gaat door!
Vandaag is bekend gemaakt dat in Spannum glasvezel aangelegd gaat worden!

Daar zijn we heel blij mee!

Info: https://glasvezelvoornoardwestfryslan.nl/dfmopglas-en-glasvezel-buitenaf-gaan-glasvezel-aanleggen-in-deel-van-het-buitengebied-noardwest-fryslan/


Carbid schieten in gemeente Waadhoeke

Wil je op oudejaarsdag carbid schieten in Waadhoeke? Dan zijn er nieuwe regels. 
Zo ben je verplicht om je te melden dat je gaat schieten en waar je dat gaat doen. 
Meld je voor 10 december aan bij de gemeente Waadhoeke via www.waadhoeke.nl/carbid.Sinterklaasintochten gemeente Waadoeke

Dit is het overzicht van de Sinterklaasintochten van Waadhoeke. 
Deze lijst is samengesteld na de reacties die we hebben ontvangen op onze oproep op social media.

Het overzicht is dus niet compleet.Proficiat Claudi Jongstra

Inwoner van Waadhoeke, Claudy Jongstra, is benoemd tot Kunstenaar van het jaar 2019. 
Fan herte lokwinske!

Untwerper Claudy Jongstra fan Spannum is keazen ta Keunstner fan it Kommende Jier. 
De 55-jierrige Jongstra, dy't harsels matearjekeunstner neamt, wurket benammen mei tekstyl.

It wurk fan Jongstra is opnaam yn wichtige kolleksjes yn binnen- en bûtenlân. Ek hat se meiwurke oan de kostúms foar de Star Warsfilm The Phantom Menace. Fan Jongstra is bekend dat se wurket mei natuerlike materialen. By har pleats yn Spannum ferbout se planten dy't se brûkt as basis foar kleurstoffen dy't se yn har materialen ferwurket.
It kiezen fan de Keunstner fan it jier 2019 is in inisjatyf fan de Stichting Kunstweek. Foar de ferkiezing hawwe hast 45.000 keunstleafhawwers in stim útbrocht.
By har studio yn Spannum hinget yntusken de flagge út. Jongstra is hiel bliid mei de ferkiezing, dy't sjoen wurdt as erkenning foar har wurk. 
Ek it feit dat safolle minsken út de keunstwrâld stimd hawwe, sjocht Jongstra as in eare.


AED in Spannum

Zoals u weet heeft Spannum en AED ter beschikking. Onlags is op de algemen ledenvergadering van dorpsbelang Spannum belsoten deze AED in een geconditioneerde kast te hangen.
Onze voorkeur ging uit naar de nis naast de ingang van de basisschool de Tarissing. (Nooduitgang dorpshuis).
De AED is hiet goed centraal, en hoeft niet heen en weer verhuisd te worden van het sportveld naar de hoofdingang van het dorpshuis.
Dit speelt ook de verwarring in de hand, als je de AED niet aantreft op de plaats waar je het had verwacht.

Om een de werking van een AED voor een langere tijd te garanderen wordt er geadviseerd een geclimatiseerde AED kast te gebruiken. In de zomer niet te warm,'s winters verwarmd om de conditie van de batterij in goede staat tehouden.
Bij voorkeur ook niet in de zon, maar een schaduw en tochtarme locatie.

Hieronder volgt een dictaat uit de 2e nieuwsbrief van Dorpen en wiken van gemeente Waadhoeke.

Hoe zit het met AED’s in Waadhoeke?

De gemeente heeft enkele vragen ontvangen over hoe het zit met AED’s in Waadhoeke. Hieronder leggen we u uit hoe het zit met het AED-beleid in Waadhoeke.

Wat is een AED?
Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Door AED’s in de openbare ruimte kunnen burgerhulpverleners snel helpen wanneer iemand een hartstilstand krijgt. Hoe sneller een AED wordt ingezet bij een hartstilstand, hoe groter de kans op overleven.

AED-dekking in Waadhoeke
Daarom hebben de toenmalige gemeenten Het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel in 2016 Fryslân Hartveilig de opdracht gegeven om de AED-dekking over het gebied van de (toen nog toekomstige) gemeente Waadhoeke in beeld te brengen op basis van 6 minuten zones. Dit heeft een beeld opgeleverd van:
 • het aantal aanwezige AED’s,
 • de beschikbaarheid van AED’s, want sommige hangen bijvoorbeeld in een winkel of bij een bedrijf. En zijn na sluitingstijd niet bereikbaar.
 • het aantal burgerhulpverleners.
Helaas, zijn er nog witte vlekken in de gemeente waar nog te weinig AED’s beschikbaar zijn en/of te weinig burgerhulpverleners die een AED kan bedienen.

Plan van aanpak AED’s
Op basis van deze inventarisatie en gesprekken die gevoerd zijn met eigenaren van AED’s is het de bedoeling dat de gemeente op korte termijn AED-beleidsregels voor Waadhoeke opstelt. Het doel hiervan is om de 6-minuten-dekking gemeentebreed te realiseren. De verwachting is dat er eind 2018/begin 2019 een plan van aanpak is om de witte vlekken op te lossen.

Op de hoogte van nieuw beleid
Wanneer het zover is, zal de gemeente de wijkverenigingen en dorpsbelangen op de hoogte brengen van het nieuwe beleid. Overigens staat het de dorpen en wijken vrij om op eigen initiatief een AED met een buitenkast aan te schaffen.

Wordt vervolgd.
Jaarvergadering Toneelvereniging De Nijljochters.

Vanaf 18.00 uur gezamenlijk tapas eten met aansluitend de jaarvergadering waarbij de nieuwe regisseur en het nieuwe toneelstuk geïntroduceerd worden.
Het buffet zal een Amerikaans tapas buffet zijn, wat inhoudt dat een ieder een klein hapje meeneemt.
Voor inspiratie kun je een van de bestuursleden van de toneelvereniging raadplegen.


Oproep!

Gemeente Waadhoeke zoekt 41 mensen om een foto van te maken.
We zijn bezig met het samenstellen van een relatiegeschenk waarin alle 41 kernen van onze gemeente aan bod komen. 
Daarvoor zoeken we uit elke kern een inwoner, waarvan wij een foto mogen maken.
In ruil daarvoor krijg je zelf ook een exemplaar van de foto. Iedereen is welkom om te reageren, je hoeft geen interview te geven het gaat alleen om het maken van een foto.

Wil jij wel een professionele foto gemaakt door een fotograaf? Meld je dan snel aan door een mail te sturen naar Nienke Jongstra van Dwaaz (zij regelt dit voor ons) info@dwaaz.nl 
Regelzorg Rijbewijskeuring

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 12 oktober, 9 november en 14 december in Woonzorgcentrum Botniahuis (Botniasteeg 5, Franeker) 
medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via de website van Regelzorg: http://bit.ly/2xuL97C of bel naar: 088 23 23 300.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 35,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 50,00. 
Voor de keuring is een Gezondheidsverklaring nodig. 
Dit keuringsformulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg.
Nieuwsbrief gemeente Waadhoeke

Op de hoogte blijven van al het nieuws van de gemeente Waadhoeke? 
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief! http://bit.ly/2C1OIrt
Maandelijks sturen wij het nieuws naar jouw e-mailadres.
Persoonlijk, dichtbij en online.


Kids care and Support Trust

Namens KIDS Care and Support Trust willen wij jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage voor de weeskinderen in ZUID AFRIKA. 
Het barpotje oftewel het fooienpotje dat door de gasten aan het dorpshuis regelmatig wordt gespekt met het wisselgeld van het beheerders echtpaar Botsje en Menno Walma.
Het potje staat altijd op de bar en er zat € 73.00 in op Koningsdag 2018
Wij danken ook Menno en Botsje voor het meewerken aan het barpotje.

Met een hartelijke groet,
Pieter en marlies Breeuwsma”

Kijk ook op de site van Kids care en support trust.
Houd Waadhoeke schoon - Helpt u mee?

Een schone en nette leefomgeving vinden we allemaal belangrijk. Toch zien we vaak dat er zomaar afval achtergelaten wordt. 
Voor alle soorten afval heeft Waadhoeke een oplossing. 
Maar de regels zijn voor bepaalde soorten afval soms gewijzigd ten opzichte van voorheen en dat is misschien niet bij iedereen bekend.

Grof huishoudelijk afval, snoeiafval en takken wordt in Waadhoeke eens per twee maanden ingezameld. 
Wanneer u afval heeft en u wilt graag dat het opgehaald wordt, dan kunt u dat twee werkdagen voordat het opgehaald wordt aanmelden bij het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin.

Voorbeeld:
Stel de route van Omrin is op vrijdags. Aanmelden van vuil moet dan op uiterlijk de dinsdag daarvoor.
Bel voor het aanmelden van grof huishoudelijk afval, snoeiafval en takken met het SYP. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via 0900 - 210 0 215.

Daarnaast kunt u uw afval ook altijd tijdens de openingstijden gratis inleveren bij de milieustraat in Stiens en Franeker. Bekijk voor de locatie en openingstijden van de milieustraten uw afvalkalender 2018, de website www.Omrin.nl of de Omrin Afvalapp.

Heeft u de gratis Omrin Afvalapp nog niet? Download deze dan via onderstaande link.


Waadhoeke zet deuren open op 26 mei

De gemeente Waadhoeke is nu vier maanden operationeel. 
Het wordt tijd om haar inwoners uit te nodigen om eens kennis te komen maken. 
Op zaterdag 26 mei organiseert de gemeente Waadhoeke daarom een Open Huis! 
De deuren staan open vanaf 10.00 tot 16.00 uur.
De gemeente nodigt al haar inwoners uit eens binnen te kijken in het hernieuwde gemeentehuis in Franeker! 
Maak kennis met het college van B&W en gemeenteraadsleden, maar ook met de werkers... achter de schermen. 
Alle deuren gaan tijdens deze dag open; wandel op uw gemak door de werkruimtes van het gemeentehuis, ga even zitten in de stoelen van de gemeenteraad en neem wat te drinken en wat lekkers in het eet-werkcafé. 
Ook aan de jonge bezoekers is gedacht.
Tot ziens op zaterdag 26 mei, tussen 10.00 en 16.00 uur!
Nationale molendag 2018

12 en 13 mei is het Nationale Molendag! Honderden molens doen mee en zijn te bewonderen. 
Vele molenaars en vrijwilligers organiseren op deze dag extra activiteiten. 
Van stekjesmarkt tot molenontbijt op de stelling, van pannenkoeken bakken tot molensafari voor kinderen en daarmee biedt Nationale Molendag voor ieder wat wils. 
Voor kinderen ligt op elke deelnemende molen gratis het Molen-Ontdekboekje klaar. Vol puzzels, raadsels, kleurplaten en spelletjes. 
Voor deelnemende molens kijk op www.molens.nl/nationalemolendag/

Komt u ook om de molenaar te ontmoeten?
Gemeentehuis Waadhoeke op 24 mei ’s middags gesloten

Op donderdag 24 mei vanaf 12:00 uur, is het gemeentehuis van Waadhoeke gesloten.
Dit in verband met een bijeenkomst voor alle medewerkers. Ook is het gemeentehuis dan telefonisch niet te bereiken.

Wel avondopenstelling

Het gemeentehuis is op deze dag wel ’s avonds geopend van 17:00 tot 20:00 uur.


Wegwerkzaamheden

Wij werken aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Waadhoeke.
 Dat kan gaan over herinrichting van wegen, aanleg van groen of nieuwe bestrating bij u in de buurt. 
Via de site https://fryslan.wegwerkmeldingen.nl vindt u alle afsluitingen en hinder voor verkeer.
U kunt zich heel makkelijk abonneren op deze website. Zodra er iets veranderd in het, door u aangegeven gebied, wordt er een e-mail naar u gestuurd. 
Op die manier bent u direct... op de hoogte.
Overlast voor de omgeving en hinder voor verkeer kunnen we niet altijd voorkomen en proberen we zo veel mogelijk te beperken. Dat doen we door projecten slim te combineren en goed onderling en met geplande evenementen af te stemmen. Zo houden we de stad en de dorpen goed bereikbaar.
Fietsenstalling Laekwerterwei/N359

Op de algemene ledenvergadering van dorpsbelang Spannum kwam o.a. de vraag naar voren wat er met de ovedekte fietsenstalling aan de Laewerterwei is gebeurt. Zonder dat er iemand op de hoogte was is de overkapping en alle andere constructies bij de busstoppen langs de N359 verwijderd.
Nu dit al een tijdje zo blijkt te zijn is er actie ondernomen om er achter te komen wat nu het vervolg is. Om je fiets daar te stallen in weer en wind vonden we geen goede optie.

Na een telefonisch overleg tussen Alie de Haan en dhr. Boonstra van Provinie Fryslân kwam het volgende bericht binnen.

"Als alles volgens de planning verloopt, wordt er woensdag 18 april een nieuwe overkapping geplaatst"
Daarna staat je fiets weer droog en beschut geparkeerd.
De reden dat dit langer op zich liet wachten dan de bedoeling was, komt door een geconstateerde constructiefout tijdens de fabricage van dit grotere type fietsenstalling.

Drie kruispunten: Wommels-Noord, Burgwerd en Bolsward-Noord

De N359 is een belangrijke regionale weg door Fryslân. 
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, pakt de provincie Fryslân het stuk tussen Bolsward en Leeuwarden aan. De kruispunten bij Húns-Leons, Winsum, Wommels-Zuid en Hilaard zijn inmiddels klaar. Nu is het de beurt aan de kruispunten Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord. 
Om deze plekken verkeersveiliger te maken, maken we de kruispunten ongelijkvloers.

Informatieavond: word een meitinker!
Woon jij in de buurt van één van de kruispunten? Of moet je regelmatig de N359 oversteken voor bijvoorbeeld je werk? Denk dan met ons mee en kom naar de informatieavond!

Datum: woensdag 25 april om 20.00 uur
Locatie: It Dielshûs in Wommels 

Tijdens het eerste deel van de avond geven wij uitleg over het proces. Wij vertellen wat er allemaal achter de schermen gebeurt en op welke manier we straks op zoek gaan naar een aannemer. 
Na de pauze vormen we ‘meitinkersgroepen’. We gaan in drie groepen (één groep per kruispunt) uiteen. 
Wij horen graag van jou waar de aannemer zeker rekening mee moet houden bij het ontwerp. De meitinkersgroepen blijven betrokken bij het project, tot en met de uitvoering.
Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je in het vervolg wel graag deelnemen aan een meitinkersgroep? Stuur dan een mailtje met je contactgegevens naar n359kruispunten@fryslan.frl
Vergeet niet het kruispunt (Bolsward, Burgwerd of Wommels) te vermelden.

Verkeersonderzoek vanuit de lucht
Deze week starten we met een verkeersonderzoek. Zo brengen we in beeld hoeveel verkeer er over de weg rijdt, hoe het verkeer zich verdeeld over de kruising en hoeveel verkeer er oversteekt. Roelofs voert dit onderzoek, in opdracht van de provincie Fryslân, uit tijdens de ochtendspits op de volgende dagen:
 • Wommels-Noord: dinsdag 10 april van 07:00 – 09:00 uur
 • Burgwerd: donderdag 12 april van 07:00 – 09:00 uur
 • Bolsward-Noord: donderdag 24 mei van 07:00 – 09:00 uur
Naast het verkeersonderzoek uit de lucht doen we ook alvast een paar onderzoeken op de grond. We onderzoeken onder andere de stabiliteit van de ondergrond, de diepte van het grondwater, de flora en fauna en eventuele archeologische bijzonderheden. Voor een aantal onderzoeken is het nodig om particuliere grond te betreden. Wij vragen hiervoor altijd toestemming en maken afspraken over de planning. 

Meer informatie en contact
Voor meer informatie kun je terecht op www.fryslan.frl/bolswardleeuwarden. Heb je vrag
en over het project? Dan kun je terecht bij het Klanten Contact Centrum van de provincie Fryslân, via telefoonnummer 058 292 5925. Beweegteam Waadhoeke

Op zaterdag 26 mei wordt de ronde van Ried weer georganiseerd. Ga naar de website om je in te schrijven.

5, 7, 17, 27 of 32 km
Start dorpshuis "de Rede'
Inschrijven via de website

#eengeschikteafstandvooriedereen
#gezelligmetdefamilie
#rondevanRiedFrisian Flag

Maandag 9 april is de internationale vliegoefening Frisian Flag op de vliegbasis Leeuwarden begonnen. 
Er zijn ruim 50 toestellen in de lucht tijdens de oefeningen. 
Frisian Flag duurt tot en met vrijdag 20 april. Op de Facebookpagina van de Koninklijke Luchtmacht vind je meer informatie over de oefening.

It giet oan! We zijn los met #FrisianFlag2018. Het scenario begint boven de Noordzee en gaat richting Duitsland waar vliegvelden en hoofdkwartieren worden aangevallen om luchtoverwicht te winnen welke door vijandelijke vliegtuigen en grondsystemen worden verdedigd. Volg het Twitteraccount van @vlbleeuwarden voor meer updates! #internationalesamenwerking.
Amnesty International.

De opbrengst van de jaarlijkse collecte in Spannum voor Amnesty International heeft € 128.84 opgeleverd.
Hiervoor hartelijk dank namens de collectant.

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen.
Ons werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid:
Van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.
Bekijk de verschillende thema’s en landen waar Amnesty op werkt.
Onterechte aanslag rioolheffing
dinsdag 3 april

Bij een aantal huishoudingen in de gemeente Waadhoeke is helaas onterecht een aanslag rioolheffing opgelegd.
Afgelopen zaterdag 31 maart 2018 is bij u de aanslag gemeentelijke belastingen op de mat gevallen. 
In een aantal gevallen is helaas een onterechte rioolheffing toegepast. Het gaat hierbij om huishoudingen met bebouwde percelen van waaruit geen afvalwater wordt afgevoerd.
Het gaat hierbij om de volgende heffingssoorten:
 • Rioolhefffing eenpersoonshuishouding
 • Rioolheffing meerpersoonshuishouding
 • Rioolheffing bedrijfsafvalwater
Als dit voor u van toepassing is, dan herstellen wij dit onderdeel op de aanslag. U ontvangt hierover binnen 6 weken bericht. Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak.
Rioolheffing basis
De onterechte heffing geldt overigens niet voor de rioolheffing basis. Deze heffing wordt opgelegd aan alle gebruikers van bebouwde percelen. 
Ook als er geen afvalwater wordt afgevoerd.
Meer informatie en telefonische bereikbaarheid
In verband met de hoeveelheid vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen, kan het zijn dat u hiervan hinder ondervindt als u ons belt.
Op onze pagina over belastingen is ook meer informatie te vinden. Hier kunt u onder andere een automatische incasso aanvragen of wijzigen. Hebt u nog vragen, dan kunt u ons altijd mailen (info@waadhoeke.nl).


Vacature financieel adviseur bij gemeente Waadhoeke


https://www.werkeninfriesland.nl/vacature/adviseur-financien-a/


Poëtische Malta aardappelen terug in Waadhoeke

Op donderdag 29 maart om 11.00 uur worden de eerste nieuwe Malta aardappelen van dit jaar op feestelijke wijze in het gemeentehuis van Waadhoeke binnen gereden en overhandigd.
De aardappelen worden door de ambassadeur van Malta, Joseph Cole, aangeboden aan burgemeester Hayo Apotheker en gedeputeerde Sietske Poepjes. 
Een Maltees gedicht genaamd ‘Hot Potato’ geschreven door Gorg Peresso, is in vier talen (Maltees, Engels, Nederlands, Bildts) bevestigd aan de zakken aardappelen....
Dit moment is voor de laatste keer de aftrap voor het project 'Poetic Potatoes'. Dit project is onderdeel van Potatoes go Wild en hoort bij het hoofdprogramma van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De activiteiten van Potatoes go Wild duurt tot 6 januari 2019. 
Het programma wordt georganiseerd door Stichting De Bildtse Aardappelweken.
In het kader van LF2018 is de Stichting in samenwerking met het Friestalige algemeen cultuuropinieblad 'De Moanne' het project 'Poetic Potatoes' gestart. 
Friese gedichten worden sinds 2014 aan, met pootaardappelen, gevulde zakken richting Malta verscheept. 
De daar uitgegroeide Malta's, met een 'geoogst' Maltees gedicht eraan bevestigd, worden in samenwerking met Agrico Coöperatie en Aardappelgroothandel Greydanus in de handel gebracht.
Meer informatie over het hele project kunt u vinden op www.bildtseaardappelweken.nl


Noordwest Friesland ontregelt
dinsdag 27 maart

Een pilot van Commerciële Club Noordwest-Friesland.

Op vrijdagmiddag 23 maart 2018 ondertekenden Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Harlingen, gemeente Waadhoeke en het programma Aan de slag met de Omgevingswet (Den Haag) een overeenkomst om samen te gaan werken in de unieke pilot “Noordwest Friesland ontregelt”. 
Het is de eerste keer dat een netwerk van ondernemers het initiatief neemt om te gaan werken alsof de Omgevingswet al van kracht is. 
De historische gebeurtenis vond plaats in Botniastins van de Franeker Academie. Sake Tiemersma, voorzitter van de Jongeren Adviesraad assisteerde bij de ondertekening. 
In mei 2017 kwam die adviesraad zelf met een initiatief “Ferlet fan LED” voor verlichting op het fietspad van Franeker naar Minnertsga. Of dit initiatief, bedoeld voor in ieder geval al die scholieren die in de winter door de duisternis naar school moeten, gerealiseerd kan worden, is nog niet duidelijk.
Als voorbeeldproject voor de pilot diende het initiatief van de achterneven Jukema, een uniek plan dat tegen verschillende regels is aangelopen bij het omschakelen naar duurzaam en biologisch verbouwen van gewassen. Zo bleek het planten van een boom op een open veld al niet te mogen. Toen daarna bleek dat één van de arealen op een terp lag, waren er opnieuw regels die hun initiatief in de weg stond. Toch uitte spreekster Roeline Kuiper lof aan alle overheden die het initiatief nu toch van de grond doen komen.

De Commerciële Club Noordwest-Friesland (CCNWF) nam het initiatief tot de pilot "Noordwest Friesland ontregelt". In de pilot slaan overheden en belanghebbenden de handen ineen om plannen te realiseren die waarden kunnen toevoegen aan de fysieke leefomgeving, waarbij de regels dienend zijn en niet bepalend. Dat gaat uit van de basisfilosofie van de Omgevingswet: ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’, minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk. Govert Geldof en Frans Nieuwhof gaven namens de CCNWF een toelichting op de pilot. Nieuwhof sloot af met de woorden: “Wat fijn dat alle partijen lef tonen en dat wij een proeftuin mogen zijn voor ‘regelvrij ondernemen’. Jullie vertrouwen is bij ons in vertrouwelijke handen.”
De programmaraad Aan de slag met de Omgevingswet, die met een grote delegatie naar Franeker was gekomen, staat de pilot met raad en daad bij en zal ervoor zorgen dat ervaringen en inzichten die worden opgedaan, breed gedeeld worden. Rondom de ondertekening organiseerde de CCNWF een minisymposium met diverse sprekers, waaronder een wetenschappelijke reflectie van prof. dr. Caspar van de Berg, namens de Academie van Franeker. Johan Grijpstra van de provincie Fryslân vertelde over de Friese Aanpak van de Omgevingswet.
Een uitgebreid verslag van de ondertekening kunt u vinden op de website van de Commerciële Club: www.cc-nwf.nl.


Voorlopige opkomst referendum
woensdag 21 maart

De opkomst van het raadgevend referendum van vandaag (woensdag 21 maart 2018) wordt door de gemeente Waadhoeke op een aantal momenten gepeild.
Voorlopige opkomsten
 • Rond 11.00 uur was de opkomst 5,4%.
 • Rond 15.00 uur was de opkomst 12,5%.
 • Rond 19.00 uur was de opkomst 22,2%
De volgende cijfers worden bekend gemaakt samen met de uitslag.
Meer informatie
U kunt uw stem nog uitbrengen tot 21.00 uur vanavond. Meer informatie over het referendum vindt u op onze website.
Muziekles op basisschool de Tarissing te Spannum.

De bern fan groep 5 en 6 fan CBS de Tarissing krije de kommende wiken muzykles, op bugel as trompet, fan Andries Kramer.
Mei elkoar muzyk meitsje is leuk.

kijk ook eens op de site van CMV "oranje" Spannum voor meer nieuws en actualiteiten.
Natuurlijk heeft deze muziekverenining ook Facebook.
Waadhoeke stelt opheffingsnorm basisscholen vast
woensdag 21 maart

Het college van B&W van Waadhoeke heeft de gemeentelijke opheffingsnorm vastgesteld op 44 leerlingen.
Er is niet gekozen voor een gesplitste opheffingsnorm voor stad en platteland, zoals in de buurgemeenten maar voor een uniforme norm.

Opheffingsnorm
Nu de gemeente Waadhoeke is ontstaan, heeft dit gevolgen voor de opheffingsnorm. De opheffingsnorm in het basisonderwijs wordt bepaald door de grootte van het grondgebied van de gemeente en het aantal leerlingen dat in dat gebied woont. 
Daarom verschilde de opheffingsnorm in de voormalige gemeenten van 28 leerlingen in Littenseradiel tot 56 leerlingen in Menameradiel. 
Het Bildt en Franekeradeel hadden een opheffingsnorm van respectievelijk 36 en 53 leerlingen.

Uniforme norm
In goed overleg met alle schoolbesturen van gemeente Waadhoeke is de keuze unaniem gevallen op een uniforme norm van 44 leerlingen. 
Deze relatief lage norm betekent dat er voorlopig geen extra scholen hoeven te sluiten doordat schoolbesturen gebruik kunnen maken van gemiddelde schoolgrootte. 
Een vervolgstap is nu om te komen tot een gedragen visie voor onderwijs Waadhoeke waarin ook de schoolgrootte onderwerp van gesprek zal zijn.


Eerste ‘ljipaai’ gevonden? Wat moet u doen?
woensdag 21 maart

Wat moet u doen als u denkt dat u het eerste 'ljipaai' gevonden hebt?
Hieronder vindt u stap voor stap wat u moet doen:
 • De vondst moet eerst via een sms-bericht gemeld worden bij de Bond Friese Vogelwachten, telefoonnummer 06-45221590.
 • Het 1e kievitsei gevonden in de provincie Fryslân wordt gemeld bij de Commissaris van de Koning (deze is inmiddels gevonden).
 • Het kievitsei dat daarna als eerste wordt gevonden, wordt gemeld bij de burgemeester van de gemeente waarin het kievitsei is gevonden.
 • Wanneer u denkt de vinder te zijn van het 1e kievitsei van de gemeente Waadhoeke, kunt u zich melden bij de gemeente, afdeling bestuurssecretariaat, telefoon 06-300 875 43 (ook buiten kantooruren).

Er mogen in 2018 geen kievitseieren geraapt worden. De vinder wordt wel uitgenodigd op het gemeentehuis.

Voorwaarden eerste kivietsei gemeente
Voor het melden van het eerste kievitsei aan de burgemeester gelden voorwaarden:
 • de vondst moet gemeld zijn bij de BFVW;
 • het ei moet in de gemeente Waadhoeke gevonden zijn;
 • de vinder kan een foto inleveren waar hij/zij op staat bij het nest (met datum);
 • de vinder is in het bezit van een eizoekerskaart en een nazorgpas;
 • het ei is niet gevonden in een beschermd gebied.
De vinder van het ei wordt, na goedkeuring van de BFVW, uitgenodigd op het gemeentehuis in Franeker en ontvangen door de burgemeester. De vinder ontvangt een certificaat en een zilveren 'ljip' (beschikbaar gesteld door Juwelier Kramer uit Franeker).
Meer informatie
Voor meer informatie zie de website van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW)


Hoe ervaart u de veiligheid in uw buurt?
dinsdag 20 maart

Een veilige en leefbare woonomgeving is heel belangrijk. 
De gemeente Waadhoeke wil graag weten hoe inwoners de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt ervaren.
Daarom voert de gemeente Waadhoeke de komende weken een onderzoek uit. Onderzoeksbureau Companen helpt de gemeente met de uitvoering van dit onderzoek.

Uitnodigingsbrief
Vrijdag 23 maart ontvangen 900 inwoners uit Waadhoeke een uitnodigingsbrief met meer informatie. Omdat het om een steekproef gaat, ontvangt niet iedereen een uitnodiging. Alle inwoners die een uitnodingsbrief ontvangen, kunnen de enquête op internet invullen. Geen internet? Geen nood. Het is ook mogelijk om de vragenlijst schriftelijk in te vullen.
In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals de beleving over de veiligheid en leefbaarheid, voorzieningen in de buurt en de wijze waarop de gemeente en de politie omgaan met de veiligheid en leefbaarheid. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente om het beleid beter af te stemmen op de belangen van de inwoners. De deelname van inwoners is daarom belangrijk!
Meer informatie
Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de heer J. de Jong, medewerker openbare orde en veiligheid Waadhoeke, via telefoonnummer (0517) 380 380 of stuur een mail naar info@waadhoeke.nl.


DFM op Glas

Provincie Fryslan: koester uw burgerinitiatieven en blijf ze ondersteunen. 
Dat was de belangrijkste aanbeveling van de Noordelijke Rekenkamer aan ons provinciaal bestuur en ambtenarenapparaat.
Het is al een tijdje stil rond DFMopGlas, maar zes keer vertellen dat we hard aan het werk zijn is geen nieuws.
Op de website staat iets meer nieuws en we vertrouwen er op dat we eind deze maand echt kunnen zeggen dat we aan de slag gaan. 

DFM op Glas Flyer
Historische dag Waadhoeke,

Meer weten over archeologie in Waadhoeke? Wat taal betekent voor onze identiteit? Wie je voorouders waren? 
Of wat de functie was van oude gebouwen in Waadhoeke?
Kom dan vrijdag 23 maart vanaf 13:30 uur naar de Historische Dag in Waadhoeke.
Waar: in de Groate kerk te Sint Jacobiparochie.

Uitreiking Sportprijzen Waadhoeke 2017
 
Op woensdag 28 maart organiseert de gemeente Waadhoeke een feestelijke avond die geheel in het teken van sporters, vrijwilligers in de sport staat. 
Op deze avond reikt wethouder van sport Caroline de Pee de gemeentelijke sportprijzen uit aan sporters en vrijwilligers die een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet. 

Dit zijn de genomineerden:
 
Genomineerden in willekeurige volgorde!
 
Sporttalent 2017
·        Jarich Wijnstra (16 jaar)uit Tzum, Fierljeppen, Fierljepvereniging Winsum,
·        Fiera de Vries (15 jaar) uit Sexbierum, Wallball en kaatsen, De Twa Doarpen D.I.O.S Sexbierum-Pietersbierum
·        Lian Boersma (11 jaar) uit Sint Jacobiparochie, Acrogym, Acro Academy Noord Nederland Marum
 
Sportploeg jeugd 2017
·        Spring groep, turnvereniging DOS Dronrijp
·        JO13-1, voetbal, AVC Sexbierum
·        JO17-1, voetbal, SF Deinum 
 
Sportploeg senioren 2017
·        Biljartteam, biljarten, biljartclub "De Bleek” uit Franeker
·        Zwemselectie, zwemmen, F.Z.C'54 uit Franeker
·        1e badminton team, badminton, Bildtse Badminton Club uit Sint Annaparochie
 
Sporter 2017
·        Josien Wijkhuijs uit Franeker, zwemster, Orca Talent, Franeker
·        Marrit Zeinstra uit Peins, Wallball, KNKB
·        Hendrik Kootstra uit Minnertsga, kaatsen, KNKB
 
Vrijwilliger 2017
·        Gerrit Monsma uit Tzummarum, contactpersoon KNKB en Federatie Barradeel, vrijwilliger kaatsmuseum, biljarten, Tzummarum
·        Karina de Vries uit Berlikum, vrijwilliger bij gymvereniging Berlikum, MudRun, kaatsvereniging, Berlikum
·        Jan en Fokelien Jonker uit Winsum, vrijwilliger bij Fierljepvereniging Winsum
 
 
Datum:         Woensdag 28 maart 2018
Tijd:           19.30 – tot uiterlijk 22.00 uur
Locatie:        Raadszaal gemeentehuis Waadhoeke
               Harlingerweg 18, Franeker
 
Beweegteam Waadhoeke
Tijdens deze avond willen wij ook graag het beweegteam Waadhoeke aan u voorstellen. De buurtsportcoaches stimuleren tot sporten en bewegen door aantrekkelijke activiteiten te organiseren, zelfstandig of in samenwerking met scholen, sportverenigingen, de lokale diëtisten en fysiotherapeuten en andere professionals. Verder ondersteunen ze initiatieven van bewoners, verenigingen en andere professionals met raad en daad.
 
Wees welkom!
Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de sportprijzen!


Klein verslag van NLDOET in onze omgevimg

de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mou...wen te steken. Zo waren er gistermiddag en vandaag een aantal wethouders van de gemeente Harlingen en Waadhoeke actief als vrijwilliger.

In de gemeente Harlingen was #wethouderMariale Roy druk bezig met het schuren van het varende clubhuis van de Zeekadettenkorps Harlingen, 
#wethouderHein Kuiken heeft een terras lente klaar gemaakt en hielp hij daarnaast mee om schuttingen te maken bij Zorgsteunpunt Harlingen, Palet.

In de gemeente Waadhoeke was 
#wethouder Caroline de Pee druk aan de werk in het Spannumerbos om deze op te knappen;
#wethouder Boukje Tol heeft de speeltuin (t Nije Fertier) in Tzum weer speelklaar gemaakt; 
#wethouder Jan Dijkstra heeft hard meegewerkt aan de renovatie van het speelplein van OBS de Cingel te Menaam en 
#wethouder Nel Haarsma was druk aan het poetsen bij dorpsbelang in Vrouwenparochie.

Klik hier voor de foto's
Bron gemeente Waadhoeke


Sterker platteland met bijdrage voor vernieuwing

Er komt een regeling voor vernieuwingen in de landbouw. De provincie trekt er € 900.000 voor uit. 
De regeling is voor boeren die investeren in methoden die ook goed zijn voor bijvoorbeeld weidevogels of de uitstoot van fosfaat beperken. 
Doel is om boerenbedrijven sterk te maken voor de toekomst en tegelijkertijd natuur en milieu te beschermen. Boeren, onderzoekers en adviseurs kunnen de subsidie aanvragen. 
De regeling is ...geopend van 5 maart tot 8 juni van dit jaar.
Voor de regeling is in totaal € 1.650.000 beschikbaar. Hiervan betaalt de provincie € 900.000 en komt € 750.000 van Europa. 
De bijdrage sluit aan bij de AgroAgenda Noord-Nederland en de Beleidsbrief Duurzame Landbouw.
Drempel verlaagd
De subsidie is onderdeel van het Europese subsidieprogramma Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (POP3). Dit programma stimuleert het versterken van het platteland in Noord-Nederland. 
Het gaat om maatregel 8 ‘Samenwerking voor innovatie in het kader van Euro-pees Innovatie Partnerschap’.
Ervaring leerde dat de hoogte van het drempelbedrag voor POP3 aanvragen een barrière is voor geïnteresseerden. Om deze barrière weg te nemen is het drempelbedrag om subsidie te kunnen krijgen verlaagd van € 65.000 naar € 25.000. Dit vergroot de kans op meer ingediende projecten.


Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2018
woensdag 7 maart

De aanslag gemeentelijke belastingen valt zaterdag 31 maart bij u als inwoner van de gemeente Waadhoeke op de mat. 
Op deze aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning, bedrijf of perceel grond vermeld.
Belastingen betaalt u omdat u gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen zoals de wegen, openbare verlichting, riolering, afvalinzameling. Ook uitgaven voor bijvoorbeeld zorg en welzijn, onderwijs en jeugd worden deels uit de opbrengst van gemeentelijke belastingen betaald.
Belastingaangifte 2017
Voor de aangifteinkomstenbelasting over het belastingjaar 2017 moet u uitgaan van de WOZ–waarde met waardepeildatum 1 januari 2016. Deze staat op de WOZ–beschikking die u begin vorig jaar hebt ontvangen. De WOZ – waarde van een woning kunt u ook eenvoudig opvragen op de website www.wozview.nl.
De WOZ-waarde voor 2018 is de plaatselijke marktwaarde van 1 januari 2017. Deze is niet gelijk aan de landelijke waardeontwikkeling.
Vragen over de aanslag of de WOZ-waarde?
Wij vragen u eerst contact op te nemen met de gemeente. De gemeente neemt samen met u de gegevens door en bij onjuistheden of wijzigingen passen wij de gegevens aan. Bezwaar maken is dan niet nodig. Bent u het daarna toch niet eens dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Hoe u dit doet vindt u op de pagina belastingen.
No cure no pay?
U hebt er wel eens iets over gelezen of gehoord: “WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” Maar hoe zit het nu echt? Dergelijke no cure no pay bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer aan belastingen betaalt. Zij claimen hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente die u als burger via de belasting weer betaalt. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel de gemeente, dat kost u niets!
Meer informatie?
U vindt meer informatie op onze pagina over belastingen.


Ben je student? 

Lees dan even verder over de studiebeurzen stichting 'het Sjaerdemaleen'!
Het bestuur van de Stichting “Het Sjaerdemaleen” kent ook in 2018 studiebeurzen (pensies) toe. Het gaat om een studiebeurs van € 1.364,00 per jaar. 
Dit bedrag hoef je niet terug te betalen.
Wil je in aanmerking komen voor een studiebeurs, dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:...
- je studeert aan een school voor hoger beroepsonderwijs (HBO), voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) of wetenschappelijk onderwijs (WO);
- je bent 16 jaar of ouder, maar nog geen 25 jaar;
- je ontvangt naast een studiebeurs van de rijksoverheid (DUO) geen andere studiebeurzen.

Tot uiterlijk 20 maart 2018 kun je een sollicitatiebrief sturen naar het bestuur van de Stichting. Daar doe je bij:
- Kopie van een geldig legitimatiebewijs
- een verklaring van je ouders dat je naast de studiebeurs van de rijksoverheid (DUO) geen andere studiebeurzen krijgt.
De sollicitatiebrief stuur je naar:
Het bestuur van Stichting “Het Sjaerdemaleen”
t.a.v. de heer J. Brouwer; Graldasingel 1; 9036 KC Menaam


Inwoners Waadhoeke kunnen participeren in zonnepark Kie
woensdag 21 februari

Ten westen van bedrijventerrein Kie in Franeker is een zonnepark gerealiseerd dat energie gaat leveren voor ongeveer 3000 huishoudens. 
Donderdag 15 februari is het zonnepark aangesloten op het net en levert de eerste stroom. 
Inwoners van Waadhoeke kunnen participeren in het project; tot 6 maart hebben zij voorrang bij de aankoop van obligaties.
Via de website van Solarfields kan een belang in het park worden gekocht, in de vorm van een obligatie. 
Dit kan al vanaf 25 euro. Op deze wijze kan eenvoudig worden geparticipeerd in het zonnepark. 
De inwoners van gemeente Waadhoeke hebben voorrang bij de aankoop van een obligatie tot dinsdag 6 maart 2018. 
Tot deze datum kunnen de inwoners van de gemeente Waadhoek exclusief obligaties aanschaffen. 
Na deze datum wordt de mogelijkheid tot participeren ook aangeboden aan mensen van buiten de gemeente Waadhoeke.

Zonnepark De Kie grenst aan één kant aan bedrijventerrein Kie en aan één kant aan de spoorlijn Leeuwarden – Harlingen. 
Er zijn ruim 29.000 zonnepanelen geplaatst op een oppervlakte van 10,3 ha. 
Daarmee worden straks ongeveer 3.000 huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit. 
Het park heeft een opbrengst van circa 10,15 megawatt elektriciteit per jaar.NLDOET.

Spannumerbos opknappen!
Kom klussen, er is veel te doen. Zie hier voor meer informatie.

van 9:00 tot 12:00 en of 13:00 tot 16:00 uur
Het Sangers van den Biezenfonds

Organiseert u dit jaar een culturele activiteit in de gemeente Waadhoeke? 
Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage uit het Sangers van den Biezenfonds. 
Van 14 februari tot en met 28 maart 2018 kunt u hiervoor een subsidieaanvraag bij de gemeente indienen.

Wat is het Sangers van den Biezenbosfonds?

In 1969 schonk mevrouw H.W. van den Biezenbos (weduwe van de heer T. Sangers) een legaat aan de gemeente Franeker. Dit legaat heet Sangers van den Biezenbos. Hiermee be...schikt de gemeente over een uniek fonds voor culturele doeleinden.
Waarvoor is het fonds bedoeld?
Het fonds is bedoeld voor culturele activiteiten met een eenmalig karakter in de gemeente Waadhoeke. Bij het toekennen van bijdragen gaat de voorkeur uit naar culturele activiteiten waaraan inwoners van de gemeente actief (kunnen) meedoen.
Het fonds is niet bedoeld voor:
- activiteiten die behoren tot het reguliere takenpakket van een instelling of groepering. Daaronder vallen ook jubileumvieringen.
- de uitgave van boeken die hoofdzakelijk over de geschiedenis van de eigen instelling gaan.
- activiteiten die niet gericht zijn op de gemeente of haar inwoners.

Wat is de bijdrage uit het fonds?

De bijdrage uit het fonds bedraagt maximaal € 750. Deze bijdrage is nooit hoger dan het tekort op de begroting van de activiteit. Komen er veel aanvragen binnen? Dan kan de fondsbeheerder besluiten de maximale bijdrage te verlagen.
Welke aanvragen keurt de gemeente af?
- als u de bijdrage niet of onvoldoende besteedt voor het doel waarvoor u de bijdrage aanvraagt;
- als besteding van de bijdrage in strijd is met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;
- als u al een aanvraag heeft ingediend voor de activiteit.

Hoe dient u een aanvraag in?

U kunt een aanvraag voor een bijdrage uit het fonds indienen bij het college van B&W van de gemeente Waadhoeke. Doet u dat voor 28 maart 2018. Aanvragen die na 28 maart 2018 binnenkomen, neemt het college niet meer in behandeling.
De aanvraag voor een bijdrage bestaat uit:
 een beschrijving van de activiteit waarvoor u een bijdrage vraagt;
 een begroting van de activiteit. Hierin geeft u duidelijk aan hoe de kosten van de activiteiten worden gedekt. En wat het tekort is waarvoor u een bijdrage vraagt.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer Bertus Bosma van de afdeling Samenleving. Hij is telefonisch te bereiken via nummer 0517-380380 of per e-mail: info@waadhoeke.nl.


Wilt u weten wat er speelt in uw straat en buurt? 

Waadhoeke publiceert officiële bekendmakingen online en niet meer in de krant. 
Abonneer u gratis op de bekendmakingen. 
U ontvangt ze dan wekelijks in de mail. En u bent als eerste op de hoogte! 

Abonneren is eenvoudig. Kijk op https://overuwbuurt.overheid.nl/


Sportverkiezingen 2017
vrijdag 9 februari

Feestelijke Sportprijsavond 2017 gemeente Waadhoeke op woensdag 28 maart! 
Nomineer uw sporter of team vóór 23 februari a.s.

Gemeente Waadhoeke heeft sport hoog in het vaandel staan. Daarom hebben wij een gemeentelijke sportprijs in het leven geroepen. 
Om sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet in het zonnetje te zetten. 
Op woensdag 28 maart 2018 (en niet donderdag 29 maart zoals eerder gemeld) is de uitreiking van de prijzen aan de sporters op de feestelijke sportprijsavond van de gemeente Waadhoeke.

De Waadhoeke sportprijs bestaat uit zes categorieën :
•Sporter 2017 (senioren)
•Sportploeg 2017 (senioren)
•Sporttalent 2017 (jeugd tot 18 jaar)
•Sportploeg jeugd 2017 (jeugd tot 18 jaar)
•Aangepast sporter 2017
•Sportvrijwilliger 2017

Meld tijdig uw sporter, sportteam of vrijwilliger aan! Maar doe dit in ieder geval vóór 23 februari a.s. via het e-mail adres: j.batteram@waadhoeke.nl.

In elke categorie is een 1e, 2e en 3e prijs te winnen. De genomineerde sporters, sportteams en vrijwilligers worden uitgenodigd op de feestelijke sportavond, welke plaatsvindt op woensdag 28 maart 2018 in de nieuwe raadszaal in het gemeentehuis te Franeker.

Aanmeld criteria sportprijs

In aanmerking komen die sporters die door hun sportprestatie een regionale, provinciale of nationale uitstraling hebben. Of vrijwilligers die uitzonderlijk ‘onmisbaar’ zijn voor hun vereniging. Alle sporten komen in aanmerking voor de sportprijs. De kiescommissie, onder voorzitterschap van de wethouder Sport Waadhoeke, beslist welk team of welke sporter/vrijwilliger over 2017 het meeste aanspraak maakt op de sportprijs.

De regel is dat sporters op voordracht van de sportvereniging, sportbond of het college van B&W in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Wij willen u als bestuur vragen of u binnen uw vereniging een sporter of sportteam heeft waarvan u meent dat diegene voorgedragen kan worden voor de sportprijs.

Bij het voordragen van een sporter(s)/vrijwilliger(s) ontvangen wij graag de volgende gegevens:
•Categorie voorgedragen sporter(s) / vrijwilliger(s)
•Prestatie (s) voorgedragen sporter(s) /vrijwilliger(s)
•Adresgegevens en contactgegevens contactpersoon

Wethouders in gesprek met de dorpen en wijken
Nabij Besturen is een bestuursstijl waarmee Waadhoeke zich wil onderscheiden. Deze week is de verdeling bekend geworden welke wethouder zich contactwethouder mag noemen van welke kernen. Om de daad bij het woord te voegen, worden nu zo snel mogelijk afspraken gemaakt met dorpsbelangen en wijkverenigingen om kennis te komen maken.

Gemeente Waadhoeke heeft 40 dorpen en ongeveer 10 wijken. De dorpen zijn eind vorig jaar verdeeld over de vier dorps – en wijkcoördinatoren; het ambtelijke aanspreekpunt was daarmee
bekend. Na de installatie van het college van Burgemeester en Wethouders kon ook een verdeling van dorpen en wijken onder de vier wethouders gemaakt worden. 
Bij de verdeling van de dorpen en de wijken is gekeken naar een spreiding in de gemeente en spreiding in grootte van dorpen en wijken. Zo raken de wethouders, maar ook de dorps- en wijkcoördinatoren, bekend met de hele gemeente Waadhoeke en met de dynamiek van diverse dorpsgroottes.

De nieuwe gemeente Waadhoeke wil samen met de samenleving werken aan de opgaven en kansen in de samenleving. Op deze manier wil ze de korte lijnen die de kleinere voormalige gemeenten kenmerkten, behouden. Daarom willen de bestuurders en de dorps- en wijkcoördinatoren zo snel mogelijk in gesprek met de dorpen en wijken. 
Daarnaast staat er een grotere bijeenkomst op de planning, waarschijnlijk in juni, waarin de gemeente en de dorpen en wijken onder andere samen bekijken hoe Nabij Besturen verder vorm te geven.

De verdeling is als volgt:
 • Caroline de Pee: Dronryp, Minnertsga, Winsum, Bitgum, Bitgummole, Ried, Oosterbierum-Klooster Lidlum, Zweins ,Ingelum en de volgende wijken in Franeker: Het Westen, Centrum, en Schalsumerplan/Arkens
 • Boukje Tol: St.-Annaparochie, Tzummarum-Firdgum, Marsum, Oudebildtzijl, Nij Altoenae, Schalsum, Achlum, Skingen-Slappeterp, Wier en de volgende wijken in Franeker: Professorenbuurt, Hamburgerrak en It Stiselplak
 • Nel Haarsma: Berltsum, St.-Jacobiparochie, Tzum, Vrouwenparochie, Dongjum-Boer, Herbaijum, Hitzum, Peins en de volgende wijken in Franeker: Alvestêdewyk, Het Oosten en Alles achter de brug
 • Jan Dijkstra: Menaam, Sexbierum-Pietersbierum, Deinum, Boksum, Blessum, Westhoek, Spannum, Wjelsryp, Baaium, Ritsumasyl en de volgende wijken in Franeker: Keatsersbuurt/ Sexbierumerplan, Witzens, It War en Keningspark
De wethouders worden bijgestaan door vier dorps- en wijkcoördinatoren: Roland Dijkstra, Hiske de Schiffart, 

Eerste slimme kruising ligt in Fryslân 
06-02-2018

Fryslân heeft een wereldprimeur: een slimme kruising. Op deze kruising, in de N359 bij Húns en Leons, staan digitale verkeersborden. 
De borden passen zich automatisch aan. Komt er geen verkeer van één van de zijwegen? Dat betekent – met 100 kilometer per uur – doorrijden.
Komt er wél verkeer aan van één van de zijwegen? Dan geven de borden dit duidelijk aan. Dus: afremmen naar 70 kilometer per uur. 

Sijbren van der Velde rijdt regelmatig over de weg van Leeuwarden naar Bolsward (de N359). Bij het kruispunt Húns-Leons moest hij altijd afremmen, van 100 kilometer per uur naar 70 kilometer per uur. Terwijl er vaak geen verkeer aan kwam. 
Daar stoorde hij zich aan: als er toch geen verkeer van de zijwegen aan kwam, waarom zou hij dan nog afremmen? 
Hij dacht na over een oplossing. Met zijn idee klopte hij aan bij de provincie Fryslân.
Al een langere tijd is de provincie Fryslân bezig met het veiliger maken van de N359 tussen Leeuwarden en Bolsward. “Dêrom twivelen wy ek gjin momint om mei dit idee oan ’e slach te gean”, fertelt deputearre Sietske Poepjes. 
“de gedachte fan Fan der Velde, om net mear ôf te remjen op it krúspunt, is fansels hiel ûnfeilich. Mar de nije buorden jouwe oan dat der ferkear rydt op it krúspunt. 
Wy ferwachtsje dan ek dat minsken dêrtroch harren faasje daliks oanpasse sille.”
Hoe het systeem precies werkt? Op www.fryslan.frl/bolswardleeuwarden staat een animatiefilmpje met daarin de uitleg.

Borden werken vanaf 15 februari
Deze week plaatste de provincie Fryslân de nieuwe borden langs de N359. Vandaag presenteerde gedeputeerde Sietske Poepjes samen met meneer van der Velde het nieuwe systeem op het kruispunt bij Húns en Leons. 
De komende anderhalve week gebruikt aannemer Vialis om alle borden goed op elkaar af te stemmen. De borden werken vanaf donderdag 15 februari.
 
Waar werken we?
 • Hilaard, Húns-Leons en Winsum: het werk aan deze kruispunten is inmiddels klaar.
 • Wommels Noord, Burgwerd & Bolsward Noord: de provincie maakt op dit moment plannen voor deze drie kruisingen.


De bedenkster van de naam Waadhoeke

Inmiddels bestaat gemeente Waadhoeke alweer een week. Maar waar kwam die naam ook alweer vandaan? 
Raadslid Kees Arendz zocht de bedenkster, Sjoukje Tijssen, vlak voor de verkiezingen van 22 november nog even op om te kijken hoe het haar vergaat. 

Fan Waadhoeke Nei Grutte Pier

In 2015 bedacht Sjoukje Tijssen de naam van gemeente Waadhoeke. Zij won daarmee de uitgeloofde hoofdprijs, een fiets.
Op suggestie van burgemeester van Mourik schafte zij echter een keramiekoven aan. 
Gemeentebelangen wilde weten hoe het twee jaar later met Sjoukje gaat en zocht haar op.

Sjoukje: “Ik ben al jarenlang plateelschilder. Zeg maar tegelschilder. Mijn opleiding genoot ik bij Tichelaar in Makkum. 
Tot voor kort woonde ik met mijn partner in Wjelsryp en dus in de toekomstige gemeente Waadhoeke. Ik ben ZZP’er en run FRIEStile, een ambachtelijk, traditioneel en eigentijds tegelbedrijf. Op oude witjes schilder ik taferelen, meestal van dieren. 
Klanten laten de tegeltableaus vaak in hun keuken of woonkamer plaatsen. 
Bijvoorbeeld rondom de schouw of het fornuis.

Tot september jl. had ik mijn bedrijf in Dronryp, het dorp waar ik opgroeide. Sinds kort werk ik en wonen wij in de voormalige smederij in Kimswerd.
Een prachtig historisch pand, gevestigd naast het standbeeld van Grutte Pier. Ik ben er best ‘grutsk’ op dat ik de bedenker van de naam Waadhoeke ben. 
Ik begrijp echter ook best dat niet iedereen de naam passend vond. Dat Gemeentebelangen aandacht aan mij besteedt en vraagt hoe het na twee jaar gaat, vind ik sympathiek.

In 2018 bestaat ‘mijn’ Waadhoeke dan echt. Wel een bijzondere gedachte.

En nu eerst een mok koffie aan de keukentafel, met zicht op Grutte Pier”.

bron: Gemeente Belangen WaadhoekeGemeente Waadhoeke drietalig online. 

Op de site van Gemeente Waadhoeke kun je sinds kort kiezen uit drie talen. Wel te verstaan in het Nederlands, het Bildts en Fries.
Dit is zeer uniek. Voor de aanstaande en na samenvoeging van de gemeenten Franekeradeel, Menameradeel, Het Bildt en de vierdorpen van Littenseradeel streven de Bildtkers naar een herkenning van hun taal.
Het Bildts is een mengtaal die noch als Nederlands noch als Fries dialect kan worden gekenmerkt.

Dat stellen onderzoekers Paulus van Sluis (University of Wales) en Eric Hoekstra en Hans Van de Velde (Fryske Akademy) in een wetenschappelijk artikel in International Journal of the Sociology of Language over de taalstatus en taalgeschiedenis van het Bildts.

In het artikel laten de onderzoekers zien dat het Bildts een mengtaal is gevormd uit een overwegend Zuidhollandse woordenschat met latere bijmenging van Friese leenwoorden. 
De grammatica van het Bildts, daarentegen, heeft een sterk Friese inslag gekregen doordat de Bildtkers zelf veelal tweetalig waren en doordat er veel Friese import op het Bildt is komen wonen in de loop der eeuwen. 
Het Bildts is dus noch een dialect van het Fries, noch van het Nederlands.

Zij waren geen Friezen!
Waarom is men op het Bildt dan niet geheel overgestapt op het Fries? Het antwoord hierop is dat de Bildtkers een sterk identiteitsbesef hadden: zij waren geen Friezen! 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit het wijd verbreide verhaal dat alle ‘echte’ Bildtkers zouden afstammen van één voorvader, namelijk Steven Huygen. 
Die Steven Huygen heeft zelf nooit in Het Bildt gewoond.
Omdat mensen zich niet bewust zijn van grammatica, kon de Friese grammatica het Bildts binnensluipen. Bewustzijn van woorden met een duidelijke betekenis maakte echter dat een groot deel van de Zuidhollandse woordenschat in het Bildts bewaard bleef.
Op 1 januari 2018 zal de gemeente Het Bildt samengevoegd worden met enkele andere gemeenten, waar geen Bildts gesproken wordt. 
Deze schaalvergroting leidde tot initiatieven om de bescherming van de Bildtse taal en cultuur beter in de wet te verankeren, o.a. op basis van een rapport van het kenniscentrum Mercator van de Fryske Akademy.
De gemeente Het Bildt heeft vervolgens een aanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ingediend om het Bildts als regionale taal te erkennen onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, waar ook het Fries onder valt.
‘Wij hopen dat we de beleidsmakers van het Ministerie, die over de erkenning van het Bildts als taal beslissen, van dienst kunnen zijn met onze analyse van het Bildts als een mengtaal, die noch als dialect van het Fries, noch als dialect van het Nederlands gezien kan worden’, zegt co-auteur Eric Hoekstra van de Fryske Akademy.
Lees meer:
Van Sluis, P., E. Hoekstra en H. Van de Velde (2016). Bildts as a mixed language. International Journal of the Sociology of Language 242, 59-80. 
 • Van Sluis, P. (2015). Seven perspectives on Bildts. The Bildts language status in a European context. Mercator Research Report. Leeuwarden: Fryske Akademy.
 • Hoekstra, E. & Riemersma, A.M.J. (2012). Is het Fries een taal? Over streektaalbeleid. In M. Boogaard & M. Jansen (Eds.) De taalcanon. Alles wat je altijd al had willen weten over taal (pp. 176-179). Amsterdam: J.M. Meulenhoff.

(bron: Fryske Acedemie)
Oantal brievebussen yn Fryslân nimt ôf

Friezen kinne meikoarten harren post noch by 624 brievebussen yn de provinsje ferstjoere. PostNL begjint takom moanne mei it fuortheljen fan brievebussen yn Fryslân. Dat bart omdat se hieltyd minder brûkt wurde. 
It oantal brievebussen yn de provinsje nimt yn totaal ôf, mar der komme ek nije bussen by. 
troch op it kaartsje hjirûnder te klikken sjochst do hokker brievebussen by dy yn de buert ferdwine sille (read), en op hokker plakken der bussen bykomme (grien).Dúdelik is dat in oantal gruttere kernen in soad ynleverje, de doarpen wer at nog guonen stean blieuwe besparre.
Spannum mei ek nog geniete fan dizze stjin, nei dat er al es in kear ferweidere wie. Mar troch in ferkearde ynskatting fan Post.nl toch werom pleatst is.
Vrijwilligers Acedemie Fryslân
Nieuwsbrief

It giet oan!

De tijd vliegt... Januari zit er al bijna weer op en de eerste trainingen en workshops van 2018 hebben al plaatsgevonden.
Vele nieuwe en bekende trainingen staan alweer gepland voor de komende maanden. Kijk hieronder voor een overzicht.
Dit jaar staat januari voor de start van hét evenement van het jaar: Leeuwarden-Fryslân 2018. 
Veel mensen zijn erbij betrokken: Professionals, maar ook vooral heel veel vrijwilligers. 
Samen laten we de rest van de wereld zien wat er in Fryslân allemaal mogelijk is! 'Goed wurk!'
Ook de VA Fryslân levert hieraan haar bijdrage. Klik hier voor het aanbod in het kader van LF2018.
 
                                       

      
Goede start werkgelegenheid Waadhoeke

De eerste positieve statistieken voor de gemeente Waadhoeke zijn een feit. 
De werkgelegenheidscijfers van Fryslân over 2017 werden vorige week bekend. In de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt steeg het aantal banen sneller dan het Friese gemiddelde. Wethouder van economische zaken, Caroline de Pee, is zeer verheugd: “Deze cijfers geven vertrouwen in de economische ontwikkeling van de gemeente Waadhoeke”.

De cijfers laten zien dat na een jarenlange teruggang, het aantal banen nu weer goed stijgt. 
Ook in Franekeradeel en Menameradiel was er van 2012 tot en met 2016 een daling in het aantal mensen die werkten. 
In het Bildt daarentegen was er in die jaren – tegen de provinciale trend in - een stijging te constateren.

In 2017 was er een kentering in de werkgelegenheid; de dalende lijn werd een stijgende, zo ook in Franekeradeel en Menameradiel. De gemiddelde stijging van de provincie Friesland bedroeg 1,1%. De drie gemeenten die - samen met vier dorpen van Littenseradiel - de gemeente Waadhoeke vormen, zaten allen boven dit gemiddelde. In Menameradiel en het Bildt betrof de groei respectievelijk 1,2% en 1,4%. Franekeradeel zat hier ruim boven en was over 2017 gedeeld 2e van alle Friese gemeenten in de procentuele stijging: 3,7%.
In totaal zijn er nu 15.354 mensen werkzaam in de voormalige gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en Het Bildt. Volgens de cijfers werken de meeste mensen in de volgende sectoren:
1. Handel en reparatie 2858 personen werkzaam
2. Zakelijke dienstverlening 2322 personen werkzaam
3. Industrie 2155 personen werkzaam
4. Gezondheidszorg 2094 personen werkzaam
5. Landbouw 1782 personen werkzaam

In de zakelijke dienstverlening kwamen er het meeste banen bij in Waadhoeke. Verder is de sector landbouw in vergelijking met de rest van de provincie meer vertegenwoordigd in Waadhoeke. Onder landbouw valt namelijk ook de tuinbouw die in onze gemeente sterk vertegenwoordigd is in Sexbierum en Berlikum.
Waadhoeke heeft het grootste aandeel glastuinbouw van Fryslân.Geen Slachtemarathon 2018, maar natuurlijk in 2020 wel weer ‘gewone’ editie

Het idee voor de alternatieve Slachtemarathon werd over het algemeen positief ontvangen. Helaas heeft dit niet geresulteerd in een grote kaartverkoop. De organisatie heeft dan ook, in overleg met onder meer de dorpen, moeten besluiten geen Slachtemarathon 2018 te organiseren. Het deelnemersveld zou te klein worden. Dat is natuurlijk heel erg jammer, maar we kijken al wel meteen weer vooruit. Daarom zijn we blij dat we bekend kunnen maken dat de eerstvolgende Slachtemarathon plaatsvindt op zaterdag 13 juni 2020. Een gewone Slachtemarathon, over de Slachtedyk, van Raerd naar Oosterbierum.

Dank!

We vinden het ontzettend jammer dat er geen Slachtemarathon is in 2018. Net als jullie waarschijnlijk. 
Want laten we niet vergeten dat ook veel mensen graag deze bijzondere editie in dit bijzondere jaar wilden meemaken. 
Dank voor het bestellen van kaarten! De dorpen, de kunstenaars, sponsoren, leveranciers, productieteam en bestuur; samen hebben we er alles aan gedaan om het wel mogelijk te maken.

Praktische zaken: terugbetaling

Heb je kaarten besteld? We zullen het inschrijfgeld dat je hebt betaald uiteraard terugstorten op je rekening. We zijn druk bezig met alle voorbereidingen daarvoor. Uiterlijk eind februari staat het bedrag dat je hebt betaald weer op de rekening waar je vandaan betaalde of we storten het terug naar je credit card als je daarmee hebt betaald. Het gaat om het totale bedrag. Dus ook als je shirts of hoodies hebt meebesteld of een extra nacht op de camping hebt geboekt, krijg je dat geld terug. Daar hoef je niets voor te doen.

Volgende Slachtemarathon: 13 juni 2020

Op 13 juni 2020 is dus de volgende Slachtemarathon! En hoewel het nog even duurt, kun je alvast de data van de kaartverkoop in je agenda zetten. Voor Freonen start die op 25 januari 2020 en voor alle anderen op 1 februari 2020.

Tot slot

Nogmaals, we vinden het heel erg jammer dat er geen Slachtemarathon is in dit prachtige culturele jaar. Maar daarin ligt ook meteen de troost. Want op cultureel gebied is er zo veel te doen dit jaar, dat we ons zeker niet hoeven te vervelen. Kijk maar eens op 2018.nl. We ontmoeten jullie vast elders in de provincie dit jaar.

Bestuur en productieteam Slachtemarathon

Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen tot en met 9 februari 2018 subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is ruim 1,3 miljoen euro beschikbaar.

Play Skate Court Grou

Fryslân bruist van de initiatieven. Projecten die eerder subsidie ontvingen, zijn in volle gang. Van duurzaamheidsprojecten tot projecten op het gebied van energie, kunst, cultuur, natuur, voorzieningen, zorg, sport en recreatie. Een mooi voorbeeld is het project Play Skate Court Grou.

Met de komst van deze multifunctionele speel- en sportfaciliteit krijgt de jeugd een ‘eigen’ plek in het dorp. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en moderne sporten beoefenen. Denk hierbij aan inline-skaten, skeeleren en skateboarden. Vanuit het Iepen Mienskipfûns krijgt de stichting € 35.000,-. Gedeputeerde Michiel Schrier reikte de cheque maandag 15 januari uit. Dit vond plaats tijdens een inline-skate hockey- en basketbal clinic voor eersteklassers van OSG Sevenwolden in Grou.

Subsidie aanvragen

Initiatiefrijke Friezen kunnen tot en met 9 februari 2018 (17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s helpen graag bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/IMF.Laatste nieuws van de WMO-adviesraad Littenseradiel

Met de herindeling van Littenseradiel is per 1-1-2018 ook de WMO-adviesraad Littenseradiel opgeheven.
De Wmo-adviesraad Littenseradiel had als taak om de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven over het WMO beleid. 
Tevens volgde de adviesraad hoe de uitvoering van deze taken verliep. Signalen vanuit de samenleving met betrekking tot het WMO beleid waren welkom.
Indien u nu in uw huidige gemeente zaken aangaande het WMO beleid wilt bespreken kunt u in Sudwest-Fryslan terecht bij het WMO-Platform Sudwest-Fryslan bereikbaar via de website: www.wmoplatformswf.nl
Ook wanneer u belangstelling heeft voor werkzaamheden binnen deze adviesraad kunt u contact opnemen via de website.
In de gemeente Leeuwarden is de Adviesraad Sociaal Domein bereikbaar via de website: https://asdleeuwarden.nl.
In de gemeente Leeuwarden zijn 3 vacatures voor de adviesraad, dus wanneer u nu in deze gemeente woont en belangstelling heeft voor het WMO beleid kunt u solliciteren via de website.
In Waadhoeke is de adviesraad sociaal domein ook op zoek naar 2 nieuwe leden. Contactadres is hotze@buwalda.eu

Tot slot nog het volgende:
Sinds kort mogen houders van een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren bij het Antonius Ziekenhuis. 
Dit is het resultaat van overleg tussen de WMO-adviesraad Littenseradiel en het Antonius ziekenhuis.
Het werkt als volgt:
• U dient vooraf een fotokopie van uw GPK kaart te maken (foto zijde) en de originele achter het voorraam van uw auto te leggen tijdens het parkeren in het ziekenhuis.
• U dient bij de ingang ziekenhuis (slagboom) gewoon een parkeerkaartje te trekken.
• Na afloop van uw bezoek toont u bij de balie uw parkeerkaartje tezamen met de kopie van uw GPK kaart mét foto.
• De medewerkster zal uw parkeerkaartje vervolgens vrij maken van parkeergeld, en u kunt daarna gratis de poort uitrijden.
Overigens mag u ook binnen de gehele gemeente Sudwest-Fryslan gratis parkeren, in straten, parkeertreinen, ook buiten de met GPK aangeduide borden, (behalve in parkeergarages met slagboom) als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart.

Met vriendelijke groeten,
De voormalige WMO-adviesraad Littenseradiel.

Afvalkalender 2018

Let op!! 

De data voor het legen van de afvalcontainers is gewijzigd

De afgelopen tijd heeft u van Omrin een nieuwe afvalkalender geldend voor Gemeente Waadhoeke mogen ontvangen.
Onder het menu 'wonen' vindt u de link naar de site voor de kalender.
Daarbij de afkalender zoals die is verschenen.

Op de kalender is een QR code te vinden die u kunt gebruiken om de Omrin afvalapp op u smartphone te downloaden.
Deze app kun je dusdanig instellen zo dat je tijdig wordt gewaarschuwd, je container bij de weg te plaatsten.

Welkom in de Gemeente Waadhoeke,

Vanaf 1 januari 2018 behoort ook Spannum tot de nieuwe gemeente Waadhoeke.
Samen met Baaium, Welsrijp en Winsum, de gemeente Menameradiel, gemeente Het bildt en gemeente Franekeradeel vormen we de gemeente.
Een groot gebied met veel ambitie.

Voor informatie kunt u de nieuwe site van gemeente Waadhoeke raadplegen. 

De gemeente Waadhoeke is voornemens u zo goed als mogelijk is te bedienen. Uiteraard kan en zal er veel digitaal geregeld worden. 
De fysieke afstand is groter, maar thuis via de digitale weg dichterbij.
De komende tijd zal er meer informatie volgen.

Verder op deze pagina is een ook het item te vinden, "hoe werkt het in de nieuwe gemeente".
Daar vindt u de primaire informatie.
Hayo Apotheker waarnemend burgemeester gemeente Waadhoeke

21 december 2017


De nieuwe gemeente Waadhoeke begint op 1 januari met de heer Hayo Apotheker als waarnemend burgemeester. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft hem donderdag in die functie benoemd. Dit gebeurde na overleg met de beoogde fractievoorzitters van de nieuwe gemeente.

Tot 1 januari is de heer Apotheker (67, D66) nog burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân. Daar nam hij deze week afscheid. Súdwest-Fryslân krijgt er in het nieuwe jaar vijftien dorpen uit de gemeente Littenseradiel bij en maakt dan een nieuwe start, met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. De heer Apotheker vond dit een geschikt moment om afscheid te nemen en ruimte te maken voor een opvolger.

In Waadhoeke is volgens de heer Brok behoefte aan een ervaren burgemeester die bekend is met herindelingen en die geen ambities koestert om definitief te blijven. Aan dat profiel voldoet de heer Apotheker. Met bijna 36 dienstjaren is hij de langstzittende burgemeester van Nederland. Herindelingen maakte hij mee in Muntendam/Menterwolde, Steenwijk/Steenwijkerland en Sneek/Súdwest-Fryslân.

De gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en een deel van Littenseradiel fuseren op 1 januari tot de gemeente Waadhoeke. Met de nieuwe gemeenteraad gaat de heer Brok in het nieuwe jaar op zoek naar een Kroonbenoemde burgemeester. De heer Apotheker blijft tot de uiteindelijke burgemeester later in het jaar aantreedt.

Glasvezel internet

Bijgaande treft u een brief met daarin de stand van zaken op het glasvezelproject zoals dat door Coöperatie De Fryske Mienskip op Glas wordt vormgegeven.
Met de wethouders van de oorspronkelijke gemeenten is constructief contact geweest en zij hebben aangegeven in de totstandkoming van het nieuwe bestuursprogramma voor De Waadhoeke zeker aandacht aan glasvezel te willen geven, in het bijzonder ook de positie van de grijze aansluitingen, nu het voor de witte aansluitingen met de gunning aan Kabelnoord lijkt te zijn geregeld. 
Wanneer daarover meer zekerheid is, informeren wij u graag. Meer algemene informatie vindt u op onze website

Maar u mag natuurlijk ook mailen naar : info@dfmopglas.nl 

Aanslag waterschapsbelastingen voortaan via Noordelijk Belastingkantoor (15-12-2017)

U kreeg uw aanslag voor waterschapsbelastingen tot nu toe van Hefpunt, maar vanaf volgend jaar komt deze aanslag van het Noordelijk Belastingkantoor.

Lopende regelingen

Alle lopende zaken en afspraken die u heeft met Hefpunt gaan mee naar deze nieuwe organisatie. Uw automatische incasso bijvoorbeeld of uw bezwaar, betalingsregeling of kwijtscheldingsaanvraag.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.noordelijkbelastingkantoor.nl.

Cashless ARRIVA per 1 januari 2018 (11-12-2017)

Betalen met je PIN of met je mobiel is in het dagelijks leven meer dan normaal geworden. Contant betalen kan nog wel, maar verdwijnt langzaam naar de achtergrond.

Eenvoudiger en veiliger

Arriva omarmt deze ontwikkelingen en stapt daarom over op nieuwe betaalmogelijkheden in haar bussen. Zij doen dit om het openbaar vervoer eenvoudiger en veiliger te maken. Op dit moment is het nog mogelijk om met contant geld in de bussen te betalen, maar vanaf 1 januari 2018 is dit niet meer mogelijk. Dit geldt onder andere voor de Arriva bussen in noord- en zuidwest Fryslân en zuidoost Fryslân.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.arriva.nl/betaalgemak.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu