Voorzieningen - www.spannum.frl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorzieningen

Wonen
Voorzieningen

Lijst met belangrijke telefoonnummers
 • Alarmnummer: 112
 • Brandweer veiligheidsregio Fryslân: 088-2999999
 • Ziekenhuis Antonius Sneek: 0515-488888
 • Ziekenhuis MCL Leeuwarden: 058-2866666.
 • Dokterswacht: 0900-112711
 • Politie:  09008844


Huisartsen:
 • J.T. Hoepman, Oosterend 0517-331488, apotheekhoudende Huisartsenpraktijk, Van Eijsingaleane 10, 8734 GC www.huisartseasterein.nl
 • J.W. Meerdink, Wommels 0515-331331, apotheekhoudend huisarts, Van Sminialeane 45, 8731 BD www.jwmeerdink.nl
 • H.B. Bergwerff, Mantgum 0517-341272, apotheekhoudend huisarts, Wide Hoeke 10b, 9022 AX Mantgum www.huisartswinsum.nl
 • H.B. Bergwerff, Winsum 0517-342726,  apotheekhoudend huisarts, de Skâns 4, 8831XS Winsum www.huisartswinsum.nl

Tandarts:

Dierenartspraktijk:
 • Dierenartspraktijk It Griene Hert, 0515-331387. De lange baan 1, 8731 DZ Wommels, www.itgrienehert.nl

Onderwijs:

Supermarkten:
 • Dichtstbijzijnde supermarkten zijn te vinden in de naastgelegen dorpen Winsum (2,2 km) en Wommels (5,2 km). In beide dorpen vindt u meerdere winkels zoals, bakker, kapper, kledingwinkel, doe het zelfzaak en warenhuis.

Kerkdiensten:
 • Samen met Edens en Kubaard vormt Spannum een drie-dorpen gemeente. Per maand zijn er twee kerkdiensten in Spannum. Zie de rubriek Kerk en School voor verdere informatie.

Hulpverlening:
 • Er is een AED apparaat aanwezig. Van 1 mei tot 1 oktober hangt het apparaat aan de muur bij de kleedkamers van de sport accommodatie op het sportveld. Van 1 oktober tot 1 mei hangt het apparaat aan de muur in het steegje naast de voordeur van 'Us Gebou'. In het kastje is een lijst met telefoonnummers voor de bediening van het AED apparaat.

Krant:
 • Op'e Skille is een gratis huis aan huis blad dat eens in de twee weken bij u wordt bezorgd (www.skille.nl).
 • Wekelijks ontvangt u ook de Franeker Courant
 • Wekelijks Wad tot Stad
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu